ⓘ Free online encyclopedia. Did you know? page 49
                                               

थाइल्यान्डका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा थाइल्यान्डका ५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

दक्षिण अफ्रिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा दक्षिण अफ्रिकाका ८ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ।

                                               

दक्षिण कोरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा दक्षिण कोरियाका ११ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नाइजरका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा नाइजरका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नाइजेरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा नाइजेरियाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नामिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा नामिबियाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

निकाराग्वाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा निकाराग्वाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

नेपालका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा नेपालका चार वटा सम्पदाहरूलाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पाकिस्तानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा पाकिस्तानका ६ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पानामाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा पनामाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पाराग्वेका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममापाराग्वेका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

पेरूका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा पेरुका १२ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

प्यालेस्टाइनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा प्यालेस्टाइनका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कङ्गोका ५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

फिनल्याण्डका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा फिनल्यान्डका ७ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

फिलिपिन्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा फिलिपिन्सका ६ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बङ्गलादेशका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बङ्गलादेशका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बार्बाडोसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बार्बाडोसका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बुर्किना फासोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बुर्किना फासोका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बेनिनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बेनिनका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बेलिजका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१५ सम्ममा बेलिजका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बोत्स्वानाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बोत्स्वानाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

बोलिभियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा बोलिभियाका ७ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

ब्राजिलका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा ब्राजिलका १९ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भारतका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा भारतका ३२ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भियतनामका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा भियतनामका ८ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

भेनेजुएलाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा भेनेजुएलाका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मध्य अफ्रिकी गणतन्त्रका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

माडागास्करका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा माडागास्करका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ।

                                               

मालीका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मालीका ४ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मोजाम्बिकका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मोजाम्बिकका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मोरक्कोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मोरक्कोका ९ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मौरिटानियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मौरिसिनियाका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

मौरिससका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा मौरिससका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

युगान्डाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा युगान्डाका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लिबियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा लिबियाका ५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लेबनानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा लेबनानका ५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

लेसोथोका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा लेसोथोका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

श्रीलङ्काका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा श्रीलङ्काका ८ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

संयुक्त राज्य अमेरिकाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१५ सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिकाकाका २३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

साइप्रसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा साइप्रसका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

साउदी अरबका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा साउदी अरबका ३ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सीरियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सीरियाका ६ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सुडानका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सुडानका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सुरिनेमका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सुरिनेमका ६ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेनेगलका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सेनेगलका ८ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेन्ट किट्स र नेभिसका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सेन्ट किट्स र नेभिसका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेन्ट लुसियाका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सेन्ट लुसियाका १ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

सेसेल्सका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा सेसेल्सका २ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।

                                               

स्विडेनका विश्व सम्पदा क्षेत्रहरूको सूची

सन् २०१४ सम्ममा स्वीडेनका १५ वटा सम्पदालाई संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक सङ्गठन द्वारा विश्व सम्पदा क्षेत्रमा मान्यता प्रदान गरिएको छ ।