Back

ⓘ बेस ट्रान्सिभर स्टेसन
बेस ट्रान्सिभर स्टेसन
                                     

ⓘ बेस ट्रान्सिभर स्टेसन

एक base transceiver station अथवा cell site एक उपकरणीय एकाइ हो जासले) जस्तै मोबाइल फोनहरू, डब्लुएलएल फोनहरू, वेतार इन्टरनेट जडान भएका कम्प्युटरहरू,वाइफाइ तथा वाइम्याक्स जस्ता वेतार सञ्चार प्रणालीमा सेवा प्रदानगर्ने कार्य गर्दछ । कुनै जिएसएम, सिडिएमए, डब्लोएलएल, वान, वाइफाइ, वाइम्याक्स प्रणालीको वेतार सञ्चार प्रविधि प्रयोग गर्न सकिन्छ र प्रयोग भएका हुनसक्छन् । बिटिएस लाई रेडियो बेस स्टेशन, नोड B वा साधारण रूपमा, बेस स्टेशन भनेर पनि बुझिन्छ ।

                                     

1. मोबाइल सञ्चारमा BTS

एक GSM सञ्जाल निम्न उपप्रणालीले बनेको हुन्छ:

  • सञ्चाल सहायता प्राणाली Operations support system OSS - सञ्जाल सम्भारको लागि ।
  • सञ्जाल तथा स्विचिङ्ग उपणाली Network and Switching Subsystem NSS -एक MSC र संवद्द रेजिस्टरहरू ।
  • बेस स्टेशन उपप्रणाली Base Station subsystem BSS – एक BSC तथा केहीl BTSहरू

Users also searched:

...
...
...