Back

ⓘ जाम्बिया
जाम्बिया
                                     

ⓘ जाम्बिया

जाम्बिया गणतन्त्र दक्षिणी अफ्रिका मा अवस्थित एक भुपरिवेष्ठित देश हो। यसको सिमाना उत्तरमा कङ्गो लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, उत्तर-पूर्वमा जिम्बाब्वे र बोत्सवाना, दक्षिणमा नामिबिया र पश्चिममा अङ्गोलासँग जोडिन्छ। यो देशको राजधानी सहर लुसाका यसको दक्षिण-मध्यमा अवस्थित छ। जाम्बियाको मुख्य वसोवास दक्षिणमा राजधानी लुसाका र उत्तर-पश्चिमको कासखानीको छेउछाउ समेटिएको छ।

                                     
 • ज म ब य र ष ट र य क र क ट ट मल अन डर - अन तर र ष ट र य क र क टम ज म ब य क प रत न ध त व गर न गर दछ य ज म ब य क र क ट सङ घक म तहतम रह क छ ज न
 • ज म ब य र ष ट र य क र क ट ट म ज म ब य क प रत न ध त व गर द अन तर र ष ट र य क र क ट प रत य ग त म भ ग ल न क र क ट ख ल ड हर क सम ह ह
 • ज म ब य क प रत न ध त व गर न मह ल फ टबल ट म ह य ज म ब य फ टबलक ल ग श सक य न क य ज म ब य फ टबल स घक न यन त रणम रह क छ य फ फ द वर म न यत
 • यसक दक ष णम दक ष ण अफ र क दक ष ण पश च मम ब त सव न पश च म उत तरम ज म ब य र प र वम म ज म ब क स ग भ ट छ अङ ग र ज श न र ड ब ल ज म ब ब व क आध क र क
 • उत तरम क न य र य ग ड पश च मम रव ड ब र ड र क ग दक ष णम ज म ब य मल व र म ज म ब कब ट म ल दछन तथ द शक प र व स म ह न द मह स गर द व र
 • स म ल य दक ष ण अफ र क श र लङ क त न ज न य थ इल य ण ड, भ यतन म, ज म ब य तथ ज म ब ब व म प इन गर छ Cuculus poliocephalus अन तरर ष ट र य प रक त
 • दक ष ण अफ र क स ड न स व ज ल य ण ड त न ज न य ट ग ट य न स य य ग न ड ज म ब य ज म ब ब व च त र: N.america.png Canada Foreign Affairs Travel Advisories
 • अफ र क स ड न, स व ज ल य ण ड, त न ज न य ट ग ट य न स य य ग न ड ज म ब य ज म ब ब व अफग न स त न, आर म न य अजरब ज न, बहर न, बङ गल द श, भ ट न
 • क य र ल न ह र म ट र डल न प ल, भ रत, श र लङ क बङ गल द श, ल ओस, भ यतन म, ज म ब य दक ष ण अफ र क आद द शक ल ख ब लब ल क क ल ग यसल क म गर रह क छ
 • जन वरहर मध यम पर दछ, स थ यसल ई अफ र क म पन खतरन क जन वरक र पम च न न छ ज म ब य तथ त न ज न य - गर अफ र क क सब - स ह रन क ष त रम
 • अफ र क स ड न, स व ज ल य ण ड, त न ज न य ट ग ट य न स य य ग न ड ज म ब य ज म ब ब व अफग न स त न, आर म न य अजरब ज न, बहर न, बङ गल द श, भ ट न

Users also searched:

...
...
...