Back

ⓘ देश (राग)
                                     

ⓘ देश (राग)

देश राग भारतीय शास्त्रीय सङ्गीतको एक राग हो।यो राग खमाज ठाटदेखि निस्कन्छ। यो रागलाई अबेला राति गाइने गरिन्छ।यो एक चञ्चल प्रकृतिको राग मानिएको छ। यसमा धेरै छोटो ख्याल र ठुमरी गाइन्छ। आरोहमा शुद्ध नि र अवरोहमा कोमल निको प्रयोग गरिन्छ। आरोहमा ग र ध स्वर वर्जित भएता पनि यदाकदा रागको सुन्दरताको लागि ग अथवा धको प्रयोग मन्द र द्रुत स्वरहरूको रूपमा गरिएको पाइन्छ।

                                     

1. विशेषता

 • थाट- खमाज
 • आरोहमा गन्धार तथा धैवत स्वर वर्ज्य र अवरोहमा सातै स्वरको का प्रयोग हुन्छ।
 • वादी स्वर- रे तथा संवादी स्वर-प
 • जाति- औडव-सम्पूर्ण
 • पकड- रे, म प नि, सा रे नि ध प, म ग रे
 • गायन समय: रात्रिको दोस्रो प्रहर।
 • आरोह- नि सा रे, म प नि, सा
 • अवरोह- सा नि ध, प ध म ग रे, प म ग, रे ग नि सा
                                     
 • ग ईन र ग हर उत तर र ग स ध प रक श र ग र ग र ग म लश र र ग ध र पद र ग द पक र ग बह र र ग ज नप र र ग ब ग श र र ग म र ब ह ग र ग द श र ग ब ह ग र ग ह सध वन
 • ग ईन र ग हर प र व र ग स ध प रक श र ग र ग र ग म लश र र ग ध र पद र ग द पक र ग बह र र ग ज नप र र ग ब ग श र र ग म र ब ह ग र ग द श र ग ब ह ग र ग ह सध वन
 • र ग हर प र व र ग उत तर र ग र ग र ग म लश र र ग ध र पद र ग द पक र ग बह र र ग ज नप र र ग ब ग श र र ग म र ब ह ग र ग द श र ग ब ह ग र ग ह सध वन र ग लल त
 • म लश र र ग ध र पद र ग द पक र ग बह र र ग ज नप र र ग ब ग श र र ग म र ब ह ग र ग द श र ग ब ह ग र ग ह सध वन र ग लल त र ग यमन र ग दरब र र ग भ रव र ग व न द वन
 • ब ग श र र ग म र ब ह ग र ग द श र ग ब ह ग र ग ह सध वन र ग लल त र ग यमन र ग दरब र र ग भ रव र ग व न द वन र ग भ मपल स र ग म लक श र ग बसन त र ग भ प ल त नस न

Users also searched:

...
...
...