Back

ⓘ नेपाल स्काउट
नेपाल स्काउट
                                     

ⓘ नेपाल स्काउट

नेपाल स्काउट नेपालको स्काउटिंग र गाइडिंग संस्था हो। यसको स्थापना वि.सं. २००९ सालमा भएको हो ।

नेपालका बालबालिका तथा युवा वर्गलाई स्काउटमा आधिकाधिक मात्रामा सहभागी गराई तिनीहरूको शारीरिक, मानसिक र बौद्धिक विकास गरी तिनीहरूलाई अनुशासित र स्वावलम्बी बनाई देश विकास कार्यमा सहभागी गराउन नेपाल स्काउटको स्थापना भएको हो ।

                                     

1. उद्देश्य

नेपाल स्काउटको उद्देश्य यस्तो छः क विश्व स्काउटद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त, मान्यता र भावनासंग नेपालका बालबालिका तथा युवा वर्गलाई परिचित गराउादै बालबालिका तथा युवा वर्गलाई जनसेवी बनाउने । ख बालबालिका तथा युवा वर्गलाई नेपाल स्काउटको माध्यमद्वारा कर्तव्य परायण, अनुशासित, स्वावलम्बी, सच्चरित्रवान तथा सुयोग्य नागरिक बनाउने । ग दैवी प्रकोप तथा दुर्घटनामा परेका व्यक्तिहरूको उद्धार तथा सहायता कार्यमा नेपाल स्काउटलाई परिचालन गर्ने, गराउने । घ सामुदायिक सेवा तथा जनहित सम्बन्धी कार्य गर्ने गराउने । ङ समाजका हरेक वर्ग तथा समुहलाई शिक्षित पार्न प्रौढ शिक्षा लगायत विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने, गराउने । च स्वास्थ्य, वातावरण, भू-संरक्षण तथा प्राकृतिक श्रोतको उपयोगसम्बन्धी विभिन्न जनउपयोगी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न युवा जनशक्ति परिचालन गर्ने, गराउने ।

                                     

2. स्काउट नियम

ब्वाय् र गर्ल्स स्काउट नियम

 • स्काउट मन, बचन र कर्ममा पवित्र हुन्छ ।
 • स्काउट भक्त हुन्छ ।
 • स्काउट विनम्र हुन्छ ।
 • स्काउट बहादुर हुन्छ र सधैं प्रसन्न हुन्छ ।
 • स्काउट प्राणी प्रति दयालु हुन्छ ।
 • स्काउट विश्वास योग्य हुन्छ ।
 • स्काउट अनुशासित र आज्ञाकारी हुन्छ ।
 • स्काउट सबैको मित्र हुन्छ र परस्परमा भ्रातृत्व तथा भागिनित्व कायम राख्दछ ।
 • स्काउट मितव्ययी हुन्छ ।
 • स्काउट उपयोगी र सहयोगी हुन्छ ।
                                     

3. ब्वाय् र गर्ल्स स्काउटको प्रतिज्ञा

म आफ्नो नाम. आत्मा साक्षी राखी आफ्नो मर्यादामा प्रतिज्ञा गर्दछु कि सकभर देश, नरेश तथा ईश्वर\धर्म प्रति आफ्नो कर्तव्य पालन गर्दछु । सधैं परोपकार गर्दछु । सधैं स्काउट नियम पालना गर्दछु ।
                                     

4. क्रियाकलाप

ज्याम्बोरी

नेपाल स्काउटले पहिलो राष्ट्रिय स्काउट ज्याम्बोरी वि.सं. २०४३मा कीर्तिपुरमा गरेको थियो । नेपाल स्काउटले दोस्रो ज्याम्बोरी वि.सं. २०६९मा चितवनको टिकौलीमा गरेको थियो ।

                                     

5. सम्पर्क ठेगाना

नेपाल स्काउट राष्ट्रिय प्रधान कार्यलय लैनचौर, काठमाडौँ, नेपाल पोष्ट बक्स न: १०३७ टेलीफोन: ४४१९००१, ४४२५७६२, ४४१३३६९ फ्याक्स: ९७७-१-४४१३३६९ ईमेल: info nepalscouts.org

                                     
 • द वसहर म सक र यत क स थ भ ग ल एक ह न पर न छ न प ल स क उट र ष ट रपत स क उट ब य ज न प ल स क उट न प ल स क उट सदस यत ब य ज व ड न प व ल श खर ब य ज अन नप र ण
 • ह न पर न छ स क उट सदस यत ब य ज न प ल स क उट व ड न प व ल श खर ब य ज अन नप र ण ब य ज कञ चनज ग ब य ज सगरम थ ब य ज र ष ट रपत स क उट ब य ज न प ल स क उट
 • स क उटल अन तर स क उट ट र प ब च ल कग त व ल क न त य जस त क र यक रमक आय जन गर न तथ सहभ ग ह न पर दछ सगरम थ ब य ज न प ल स क उट न प ल स क उट सदस यत ब य ज
 • पर दछ कञ चनज ग ब य ज न प ल स क उट न प ल स क उट सदस यत ब य ज व ड न प व ल श खर ब य ज अन नप र ण ब य ज सगरम थ ब य ज र ष ट रपत स क उट ब य ज न प ल स क उट
 • छ अन नप र ण ब य ज न प ल स क उट न प ल स क उट सदस यत ब य ज व ड न प व ल श खर ब य ज कञ चनज ग ब य ज सगरम थ ब य ज र ष ट रपत स क उट ब य ज न प ल स क उट
 • गर क ह न पर न छ स क उटल स क उट च लम ह ड न तर क ज न क ह न पर न छ ब द ध क ख ब अन र तगत स क उटल न प ल स क उट ग त, र ष ट र य झण ड क बन वट

Users also searched:

...