Back

ⓘ विश्व स्वास्थ्य दिवस
विश्व स्वास्थ्य दिवस
                                     

ⓘ विश्व स्वास्थ्य दिवस

विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन विश्वका देशहरू स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्याहरूमाथि आपसी सहयोग एवम् मानक विकसित गर्ने संस्था हो । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनका १९३ सदस्य देश तथा दुइ सम्बद्ध सदस्य छन् । यो संयुक्त राष्ट्र सङ्घको एउटा अनुषांगिक एकाई हो। यस संस्थाको स्थापना ७ अप्रिल १९४८मा गरिएको थियो । यस कारण प्रत्येक साल ७ अप्रिलका दिन विश्व स्वास्थ्य दिवसको रूपमा मनाइन्छ ।

नेपाल पनि विश्व स्वास्थ्‍य सङ्गठनको एक सदस्य देश हो र यसको नेपाली मुख्यालय नेपालको राजधानी काठमाडौंमा स्थित छ ।

                                     
  • व श व क षयर ग द वस व श व व त वरण द वस व श व स व स थ य द वस अन तर र ष ट र य ब ल अध क र द वस अन तर र ष ट र य अह स द वस अन तर र ष ट र य आप रव स द वस अन तर र ष ट र य
  • प रल ङ ग क पह च नक र ग करणल ई उन म लन गर न ह सन म औ व श व स व स थ य सभ म व श व स व स थ य स गठनल र गहर क अन तर र ष ट र य वर ग करण - औ स स धन
  • ह य व श व जनसङ ख य अर ब ब ल यन प ग क म त ज ल ई ल ई आध र म न र तय भएक म त ह व श व जनस ख य द वस सब म प रजनन स व स थ य स व क
  • अन तर ष ट र य य ग द वस ग त क उपद शक स म न य स व क त पन ह अन तर र ष ट र य य ग द वसल इ व श व य ग द वसपन भन न छ व श व य ग द वस मन उन भ रत य प रध नमन त र
  • म नव स व स थ य शर र, मन र आत म क सन त लनम न र भर गर छ भन र ग त र - द षहर व त, प त त र कफ क असन त लनक क रणल ह न व श व स आय र व दम छ स व स थ य र
  • र गद व र प रभ व तहर प रत ज गर कत द ख उनक ल ग सन 1954 द ख व श व क ष ठ र ग द वस स र गर एक थ य Leprosy Fact sheet N 101 World Health Organization
  • अन तर र ष ट र यस तरम श र ग तम ज प नस थ त ब लकल य णक ल ग व श व अन तर ध र म क प र र थन र स व द वस World Day of Prayer and Action for Children क अध यक ष
  • म म फ टबल र म त रत द वस मन इएक थ य म फ टबल र म त रत द वस द शहर म मन इएक थ य रश य म न शहरहर म य द वस मन इएक थ य मस क स न ट
  • बस द ड ग ज वर स वस थ न प ल Healthy Nepal ह म ल खबर पत र क आज व श व एड स द वस न प लम हज र एड स स क रम त - अनल ईन खबर HIV AIDS एचआइभ एड स

Users also searched:

...
...
...