Back

ⓘ जनगणना
जनगणना
                                     

ⓘ जनगणना

जनगणना मार्फत कुनै देश वा क्षेत्रमा रहेका मानिसहरूको बिधिवत रूपमा सूचना सङ्कलन गरिन्छ। निस्चित समयको अन्तरालमा सरकारी निकाय मार्फत गरिने यो नै जनसङ्ख्याको औपचारिक गणना हो। नेपालमा प्रत्येक १० वर्षको अन्तरालमा जनगणना गरिन्छ।नेपालमा बिसंं१९६८मा पहिलोपल्ट जनगणना भएको थियो। अहिलेसम्म भेटिएकोमा, बिश्वकै सबैभन्दा पुरानो जनगणनाको तथ्याङ्क ४००० वर्ष अगाडिको चीनको थियो।

                                     

1. विभिन्न देशका जनगणनाहरू

नेपाल

नेपालमा वि स १९६८सन् १९११मा पहिलो राष्ट्रिय जनगणना गरिएको थियो। त्यसबेला नेपालको जनसङ्ख्या ५६ लाख ३८ हजार ७ सय ४९ थियो। त्यसपछि दश-दश वर्षको अन्तरालमा जनगणना सन्चलन गरिदै आएको छ। सय वर्षपछिको जनगणनाअनुसार २०५८मा नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ३१ लाख ५१ हजार ४ सय २३ थियो।

                                     
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक एघ र जनगणन ह यस जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य र ष ट र य जनगणन क अन त म प रत व दन अन स र
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य क न द र य तथ य ङ क व भ ग य ल ख अप र छ तप ई
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य य ल ख अप र छ तप ई यसल ई बढ एर व क प ड य ल ई
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य सन - म भएक जनगणन न प लक जनगणन क इत ह सम
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य यस जनगणन अन स र न प लक क ल जनसङ ख य
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक द स र जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य यस जनगणन अन स र न प लक क ल जनसङ ख य
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य य ल ख अप र छ तप ई यसल ई बढ एर व क प ड य ल ई
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक छ ट जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य यस अन स र न प लक जनसङ ख य
  • र ष ट र य जनगणन न प लम गर एक पह ल जनगणन ह य जनगणन ल द शव य प र पम तथ य ङ क सङ कलन गर क थ य यस जनगणन अन स र न प लक क ल जनसङ ख य

Users also searched:

नेपालको राष्ट्रिय जनगणना २०७८, राष्ट्रिय जनगणना 2078, राष्ट्रिय जनगणना २०७८ फारम, राष्ट्रीय जनगणना आयोग नेपाल,

...
...
...