Back

ⓘ मक्का
मक्का
                                     

ⓘ मक्का

मक्का इसलामको पवित्रतम शहर हो जहाँमा काबा तीर्थ र मस्जिद-अल-हरम स्थित हो। मकै शहर वार्षिक हज तीर्थयात्रा, जुन इसलामका पाँच स्तंभहरूमा भन्दा एक छको लागि प्रसिद्ध छ। प्रत्येक वर्ष करीब ३ ल्या ख हजयात्री मकै आउँछन्।

इसलामी परम्पराका अनुसार मक्काको शुरुवात इश्माइल वंश नेको थियो। ७ औँ शताब्दीमा, इसलामी पैगम्बर मोहम्मदले शहरमा जुन तब तक, एक महत्त्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र थियोमा इसलामको घोषणाको र यस शहरले इसलामका प्रारम्भिक इतिहासमा एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाए। सन ९६६बाट लिएर १९२४ तक, मकै शहरको नेतृत्व स्थानीय शरीफ द्वारा गरिन्थ्यो। १९२४मा यो साउदी अरबका शासनका अधीन आ्यो। आधुनिक कालमा, मकै शहरका आकार बुनियादी संरचनामा एक महान विस्तार देखिएको छ।

आधुनिक मक्का शहर साउदी अरबका मक्काह प्रांतको राजधानी हो र, ऐतिहासिक हेजाज क्षेत्रमा स्थित हो। शहरको आबादी १७००००० २००८का करीब छ र यो जेद्दाबाट ७३ किमी ४५ मीलको दुरीमा एक संकरी घाटीमा समुद्र तलबाट २७७ मीटर ९१० फीटको ऊँचाईमा स्थित छ।

                                     
 • यसक क ष त रफल वर ग क ल म टर रह क छ इस ल म धर मवलम व क पव त र मक क र मद न क मस ज दक आध रम य अध र ज यल ई कह ल क ह द ई पव त र मस ज दक
 • स उद अरबक एक प रम ख शहर ह ज न र त नद क क न रम अवस थ त छ य शहर मक क प रद शक सब भन द ठ ल शहर र र त नद क प रम ख बन दरग हक र पम रह क छ
 • द ख प र रम भ ह दछ मक क ब ट मद न क ल ग प रव श द व र म सलम नहर क ल ग ख ल रहन छ तर ग र - म सलम नहर क ल ग यसल ई प रत ब ध त गर एक छ ह ज ज मक क
 • ब द धल न र व ण प र प त गर क थ ए प व क अर थ ह न छ एक च थ ई - र यस त व श व स छ क य मस ज द मक क स थ त म ख य मस ज दक एक च थ ईक बर बर पव त र छ
 • जमजम क व अथव जमजम इन र अरब زمزم एक क व ह ज न मक क स उद अरबक इस ल मम आस थ र ख न मस ज द अलहर म नज क क ब म सलम नहर क पव त र स थल भन द
 • थ य उक त पत र क क प रक शक मक क छ प तथ स चन स थ पन थ य अब द ल ज ज ब न म ह द द न ख ज प रक शन र छ प क ल ग मक क प रत ष ठ नक स ध रण सभ क अध यक ष
 • पढ न छ इस ल म अन स र नम ज ल ईश वर प रत मन ष य क क तज ञत दर श उ छ य मक क त र फर क र पध न छ हर क म सलम न क ल ग यक द नम पटक नम ज पढ न अन व र य
 • दरव ज हर क अवश ष पन छ य ध व स अवश षहर म द ल ल ज ल न, प ठन तथ मक क र शन दरव ज श म ल छन यस ब ह क ध र भवनहर क अवश ष पन छ नक ड प ल स
 • नम ज पढ छ र अन य म न सहर ल उनक अन शरण गर दछन नम ज पढनक ल ग म सलम न मक क त र म ख गर र खड ह न छ, नम जक इच छ गर दछ र फ र अल ल ह अकबर भन एर तकब र
 • क क क छ र ख ल द ब न फ सल अल सउदल ई प रत स थ प त गर क थ ए जसल ई स ह द न मक क प रद शक गभर नरक र पम न य क त गर एक थ य भ ग ल क र पम अस र क ष त र
 • प र य: सब फसलहर उग उन क ल उपय क त ह र ज यम प रच र म त र म ध न, ग ह मक क दलहन अन त लहन जस त त ल, म गफल स य ब न, स र यम ख आद क ख त गर न छ
 • जनगणन अन स र दहर न नगरप ल क क जनसङ ख य रह क छ दहर न म थ हमल मक क र मद न क स न कक ब सहर en - USम - - आइएसएसएन 1091 - 2339, अन त म

Users also searched:

зерновые культуры,,

...
...
...