Back

ⓘ विंग चुन
                                     

ⓘ विंग चुन

विंग चुन, कुंग फूका लोकप्रिय शैलीहरूमा भन्दा एक छ, विंग चुन एक तर्कपूर्ण, आध्यात्मिक, वैज्ञानिक गरी तरीकोमा आधारित मार्शल आर्ट को साधारण प्रणाली छ, जसका निरंतर अभ्यासबाट तंदुरुस्ती र आत्मरक्षा दुइटैको प्राप्ति हुन्छ, विंग चुन कुंग फुका सबै प्रविधि सीधा, सरल र प्राकृतिक रूपमा हुनेका कारण ईसे प्रयोग गर्न आशान हुन्छ!

                                     

1. इतिहास

विद्वानहरूका मतानुसार विंग चुन मार्शल आर्टको स्थापना चीनमा लगभग सन १६०० - १७००का बिचमा एनजी मुई नामक बौद्ध ननद्वारा भए, एनजी मुई ती समयका पांच विख्यात कुशल योद्धाओमा भन्दा एक थियो, सन १७००बाट १८००का बिच एनजी मुईले यिम विंग चुनलाई शिष्यका रूपमा स्वीकागर प्रशिक्षण प्रदान गरे! यिम विंग चुनका कठिन अभ्यास र मंथनले ईस शैलीलाई नया रूप प्रदान गरे, केही समयका माथिांत यिम विंग चुनको शादी लुंग बोक चौबाट भए, शादी पछि यिम विंग चुनले आफ्नो पत्तिलाई ईस शैली तथा कलात्मक ज्ञानबाट अवगत कराया सिखायो! लुंग बोक चौले लुंग ला न कवाईलाई तथा लुंग ला न कवाईले वहरूग वाह भन्योई सिखायो इतिहासकरोका अनुसार ओपेरा ट्रोप "रेड जंक"मा कार्यरत यसै बेला वहरूग वाह बोको भेट लुंग यी ताईबाट भए, लुंग यी ताई ६.५ पोल लाठीको प्रविधिमा माहिर थिए, यी दोनेले आफ्नो - आफ्नो शैलीयोको आदान प्रदान गरे! तथा विंग चुन शैलीमा पोलका प्रविधिओलाई जोडाइयो, संभवतः बटर फ्लाई नाइफ पनि रेड जंकका समयका छेउछाउ शुरू गरिएको! लुंग यी ताई फुशान-चीनका ड. लुंग जनलाई विंग चुन प्रणाली सिखायो, लुंग जन आफ्नो दुई बेटहरू लुंग चुन र लुंग बिक सहित - साथ चान वाह शुनलाई पनि विंग चुन सिखायो, र चान वाह शुन, लुंग बिक यी दुइटैबाट यिप मनले विंग चुन नामक मार्शल आर्टको प्रशिक्षण प्राप्त गरे!, कुंग फूका लोकप्रिय शैलीहरूमा भन्दा एक छ, विद्वानहरूका मतानुसार विंग चुन मार्शल आर्टको स्थापना चीनमा लगभग सन १६०० - १७००का बिचमा एनजी मुई नामक बौद्ध ननद्वारा भए, एनजी मुई ती समयका पांच विख्यात कुशल योद्धाओमा भन्दा एक थियो, सन १७००बाट १८००का बिच एनजी मुईले यिम विंग चुनलाई शिष्यका रूपमा स्वीकागर प्रशिक्षण प्रदान गरे! यिम विंग चुनका कठिन अभ्यास र मंथनले ईस शैलीलाई नया रूप प्रदान गरे, केही समयका माथिांत यिम विंग चुनको शादी लुंग बोक चौबाट भए, शादी पछि यिम विंग चुनले आफ्नो पत्तिलाई ईस शैली तथा कलात्मक ज्ञानबाट अवगत कराया सिखायो! लुंग बोक चौले लुंग ला न कवाईलाई तथा लुंग ला न कवाईले वहरूग वाह भन्योई सिखायो इतिहासकरोका अनुसार ओपेरा ट्रोप "रेड जंक"मा कार्यरत यसै बेला वहरूग वाह बोको भेट लुंग यी ताईबाट भए, लुंग यी ताई ६.५ पोल लाठीको प्रविधिमा माहिर थिए, यी दोनेले आफ्नो - आफ्नो शैलीयोको आदान प्रदान गरे! तथा विंग चुन शैलीमा पोलका प्रविधिओलाई जोडाइयो, संभवतः बटर फ्लाई नाइफ पनि रेड जंकका समयका छेउछाउ शुरू गरिएको! लुंग यी ताई फुशान-चीनका ड. लुंग जनलाई विंग चुन प्रणाली सिखायो, लुंग जन आफ्नो दुई बेटहरू लुंग चुन र लुंग बिक सहित - साथ चान वाह शुनलाई पनि विंग चुन सिखायो, र चान वाह शुन, लुंग बिक यी दुइटैबाट यिप मनले विंग चुन नामक मार्शल आर्टको प्रशिक्षण प्राप्त गरे!

                                     

2. यिप मन

यिप मनको जन्म १ अक्टूबर १८९३लाई तथा मृत्तु २ डिसेम्बर १९७२लाई भयो! यिप मनलाई चीनी मार्शल आर्ट भन्दा धेरै नैं लगाव थियो! तिनीहरूले लगभग १३ सालका उमेरबाट विंग चुन कुंग फुको अभ्यास प्रारम्भ गरे! आफ्नो उच्य शिक्षा प्राप्त गर्नको लागि हौंग कौंग गए! तथा तिनीहरूले पुलिसको नौकरी प्राप्तको! १९६७ मा, आएपी मैन र तीका छात्रहरूले हङकङ विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशनको स्थापना गर्‍यो, र विंग चुन कुंग फुलाई साधारण मान्छेहरूसम्म पुर्यायो, सन १९७२मा यिप मनलाई क्यान्सरका रोगबाट पीडित भए! कारण वस २ डिसेम्बर १९७२लाई उनको मृत्तु भयो! यिप मनले विंग चुन मार्शल आर्टलाई धेरै विख्यात मान्छेहरूलाई सिखायो, जस्तै ब्रूसली!

                                     

3. विंग चुन प्रशिक्षण

विंग चुनको प्रशिक्षण धेरै नैं आशन र वैज्ञानिक गरी तरीकोमा आधारित छ, ईस युद्ध कलामा ६ फर्मको समावेश छ, जसमाबाट ३को प्रदर्शन खली हात गरिन्छ, जसलाई सिउ लिम ताऊ, चूम किउ र बिऊ जीका नामबाट जानिन्छ, यसपछि १ dummy लकडीको मानव रूपी साचा फर्म, र २ हथियारहरूको समावेश छ, जसलाई हामी ला ठी ६.५ पोल र चाकू बटर फ्लाई नाइफका नामबाट जानते छ, ईस शैलीमा ची साऊको महत्त्व पूर्ण स्थान छ!

                                     

4. सामुएल कौक विंग चुन मार्शल आर्ट असोसिएशन

सीफू चैतन्य नाईक र सीफू सोनू कुमार गिरि द्वारा भारतमा चलित संस्था छ, जसका अद्याक्ष सामुएल कौक छ, सामुएल कौकले ईस कलालाई विख्यात विंग चुन गुरु यिप मनका दुइटै बेटेबाट प्राप्त गरे!

                                     

5. विंग चुन कुंग फु मार्शल आर्ट अकैडमी

सीफू सोनू कुमार गिरिले विंग चुन कुंग फु मार्शल आर्ट अकैडमीको स्थापनाको! तथा भारत सरकारबाट पंजीकृत गराए, यो अकैडमी कुंग फुका धेरै अन्य समाजसेवी संस्थाओबाट जुडी छ, सीफू सोनू कुमार गिरि सामुएल कौक विंग चुन मार्शल आर्ट असोसिएशनबाट प्रमाणित छ! ईस स्कूल भन्दा केही अन्य लोकप्रिय सीफू नागेश शर्मा, दारा आर सिंह, आलोक दुबे, विकास चांदने इत्यादी!

                                     

6. यो लं कुंग फु स्कूल

सीफूका पि नटराजद्वारा ईस स्कूलको निर्माण गरिएको!का पि नटराज सम हिंग फी चैनबाट प्रमाणित छ! अन्य लोकप्रिय सीफू सन्तोष कुमार, जाया चंद्रन, स्रीमहरू, इत्यादी!

Users also searched:

...
...
...