Back

ⓘ थारु भाषा
                                               

नेपालको संविधान २०७२

नेपालको संविधान २०७२ नेपालको विद्यमान संविधान हो । यो नेपालको तत्कालीन संविधान सभाले बनाएको हो । यो जनताका प्रतिनिधिले पारित गरेको पहिलो र नेपालको सातौँ संविधान हो । संविधान सभाको दोश्रो निर्वाचनबाट निर्वाचित संविधान सभाले २०७२ साल भदौ ३० गते यो संविधान दुई-तिहाई भन्दा बढी मतले पारित गरेको हो । साथै नेपालकै इतिहासमा जनता माझ गएर मस्यौदा तयार गरिएको यो पहिलो र विश्वको सबैभन्दा पछिल्लो संविधान हो । नेपालको तराई क्षेत्रका जिल्लाहरूमा यस विरुद्ध आवाज उठाइएता पनि गणक पूरक संख्या पुराएर यो संविधान दुइतिहाई बहुमतमा राष्ट्रपतिबाट घोषणा गरिएको हो । यो संविधान २०७२ असोज १ गते संविधानसभाका बहुमत सदस् ...

                                     

ⓘ थारु भाषा

थारु भाषा थारु समुदायमा बोलिने भाषा हो। यो भाषा अन्य भाषासँग मिल्दोजुल्दो हुन्छ। थारु भाषा नेपालमा बोलिने एक प्रमुख भाषा हो। थारु जाति मा थारु भाषा कै प्रकार मानिने अन्य धेरै भाषाहरु छन ।जस्लाइ थारु भाषा वा सोनहा कठरिया दङ्गौरा वा मुख्य कोचीला भाषा पनि भनिन्छ ।नेपालको पश्चिममा भु-भागमा यि भाषा बाहेक पूर्वी थारु समुदाय मा चितवनिया थारू भाषा बोलिन्छ जुन पश्चिमि थारु भाषा भन्दा फरक हुन्छ। यो अन्य नेपाल मा बोलिने भाषा सङ्ग मेल खान्छ मैथिली भोजपुरी बङ्गाली आदि भाषा सङग मेलखाएको देखिन्छ तर थारु मुल भाषाबाट अरु भाषा विकास भएको पाइन्छ किनकि अरु थारु भाषाबाटै विकसीत भएको हुनाले सभ्य र परिस्क्रित छ थारु भाषामा अझै पनि पुरानै मौलिकता छ। थारु भाषामा अनैकौ प्राचिन रचनाहरु छन कथा कहानीको रूपमा यस्लाइ सङ्ग्रह गरीनुपर्ने अति आवश्यकता छ

ढाँचा:थारु भाषा को इतिहास थारू भाषाको कुनै लिखित इतिहास नभए ता पनि यो भाषा धेरै पुरानो मानिन्छ र वुद्द प्राचिन पाली भाषासंग पनि जोडिन्छ प्राय भाषा पनि मिल्छ नेपालको तराई मा बोलिने प्रमुख भाषा हो थारु भाषाको विकास नेपालको लुम्विनी देवदह क्षेत्र प्राचिन शाक्य र कोलीय राज्यबाट विकास भएको मानिन्छ ।किनकि यस देवदह क्षेत्र वरिपरि बसोबास गर्ने थारु हरू अझ पनि पाइन्छ नेपालको पश्चिमि जिल्ला कैलाली कंचनपुर मा बसोबास गर्ने थारु जातिको एक उच्च स्थान भएको थारु राणा हाल थारुवाट छुटीएको छ ।

                                     
  • ज ल ल स ग ज ड एक स म न म थ र क बस ब स छ थ र हर ल ब ल न म ख य भ ष ल ई थ र भ ष भन न छ यस ज ल ल क ध र म क स थलम र म भ र भट ट अन तर गत ध ध श व र मह द व
  • थ र ज त न प लक मध य - पश च म भ भ गम रह क स र ख त उपत यक भ त र तर ई भन न द ङ उपत यक द उख र उपत यक च तवन उपत यक म ड उपत यक मर नख ल उपत यक
  • जनज त क बस बस रह क छ यह ध र ब ल न भ ष थ र ह क नक यह थ र क जनसङ ख य ध र भएक ल यह थ र भ ष ब ल न छ न प लक र ष ट र य जनगणन
  • न प ल भ ष new अवध भ ष awa भ जप र भ ष bh, bho बह ङ भ ष ख म भ ष kip ल म ब भ ष lif मगर भ ष mgp, mrd म थ ल भ ष mai अ ग क भ ष बज ज क भ ष थ र भ ष
  • आद च ड पर वहर मन ईन छन य क ष त रम अछ म भ ष ब ल न हर बढ छन र कत ब तड क भ ष र कत र न थ र भ ष पन ब ल न छ पहर य ब क बज र ब ण बज र
  • प र च न र ज सलह स र ह रनक फ ल न मक प स तक ल ख न भएक छ उह क म थल र थ र द ब भ ष म त भ ष क र पम व क स गर न भएक ह स लम सप तर क म एम ल तर फ ट
  • ब न तव - चन द रकल र ई ग र ङ - ग व न द ग र ङ प र व य थ र - भ द व भगत पश च म थ र - न म स थ र अवध - द ग व जय म श र भ जप र - र क श स ह स स क त
  • प रम ख जनज त म ब र हमण, क ष त र थ र मस लम न, य दव, ल ध, ग र ङ ग, प स त ल मल ल ह, ध व आद ह न र ष ट र य भ ष न प ल भएपन यस ज ल ल म ल अवध
  • बह स स क त क र बह ज त य म ल क ह न प ल सम जक व व ध अङ गहर छन जस त मध स थ र क च ल म ब य ख र ई, ह य र स न व र, झ क र तहर मगर, थ म च प ङ
  • ज न, क र श च यन धर म अपन उन हर पन छन यस ज ल ल म क षत र र ई, मगर, थ र ब र म हण, त म ङ ग, क म न व र, दन व र, दम ई, स र क म झ म सहर, स न व र

Users also searched:

...
...
...