Back

ⓘ एघारौँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८
                                     

ⓘ एघारौँ राष्ट्रिय जनगणना २०६८

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ नेपालमा गरिएको एघारौँ जनगणना हो। यस जनगणनाले देशव्यापी रूपमा तथ्याङ्क सङ्कलन गरेको थियो। राष्ट्रिय जनगणनाको अन्तिम प्रतिवेदन अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २ करोड ६४ लाख ९४ हजार पाँच सय चार पुगेको छ।

केन्द्रीय तथ्यांक विभागले प्रकाशित गरेको राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजा अनुसार नेपालको जनसङ्ख्या २,६६,२०,८०९ जना पुगेको देखिन्छ, जुन दश वर्षअघि २०५८ साल को जनसङ्ख्या २,३१,५१,४२३ को तुलनामा ३४,६९,३८६ ले बढी देखिन्छ। यसरी दश वर्षमा नेपालको जनसङ्ख्या १४.९९ प्रतिशत बढेको देखिन्छ। विगत दश वर्षको सरदर बार्षिक वृद्धिदर Exponential Growth १.४० प्रतिशत देखिन्छ। वि.सं. २०४८ देखि २०५८ सम्मको दश वर्षमा सरदर वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर २.२५ प्रतिशत रहेको थियो।

राष्ट्रिय जनगणना २०६८ को प्रारम्भिक नतिजामा जम्माजम्मी ४७,६७,१९६ वटा घर/भवन वा आवासीय संरचनाहरू देखिएका छन्। ती घर वा आवासीय संरचनामा जम्माजम्मी ५६,५९,९८४ परिवार बसोबास गरेका देखिन्छन्। दश वर्षअघिको परिवार सङ्ख्या ४२,५३,२२० थियो। यसप्रकार विगत १० वर्षमा कुल १४,०६,७६४ परिवार थप भएको देखिन्छ। २०६८ सालमा परिवार घरको अनुपात १:१.१९ रहेको छ; जसको अर्थ प्रत्येक १०० वटा घर/भवन वा आवासीय संरचनामा औसतमा ११९ परिवारहरू बसोबास गर्दछन्। जनगणना २०६८ को अन्तिम नतिजा अनुसार नेपालको कुल जनसङ्ख्या २,६४,९४,५०४ पुगेको छ।

वि.सं. २०६८ सन् २०११ सालको नेपालको जनगणनाको अन्तिम नतिजाको संक्षिप्त विवरण

 • पश्चिमाञ्चलको जनसङ्ख्या: ४९,२६,७६५१८.६०
 • मध्यपश्चिमाञ्चलको जनसङ्ख्या: ३५,४६,९८५१३.३९
 • परिवार संख्या: ५४,२७,३०२
 • कुल जनसङ्ख्या: २,६४,९४,५०४
 • सुदूरपश्चिमाञ्चलको जनसङ्ख्या: २५,५२,५१७९.६३
 • महिला: ५१.५० प्रतिशत१,३६,४५,४६३
 • पूर्वाञ्चलको जनसङ्ख्या: ५८,११,५५५२१.९३
 • जनघनत्व:१८० प्रतिवर्ग किलोमिटर
 • लैंगिक अनुपात: ९४.१६
 • मध्यमाञ्चलको जनसङ्ख्या: ९६,५६,९८५३६.४५
 • पुरुष:४८.५० प्रतिशत१,२८,४९,०४१
                                     
 • जस त व भ न न व वरणहर सम त सङ कलन गर एक थ य नव र ष ट र य जनगणन एघ र र ष ट र य जनगणन National Report 2001 - Introduction क न द र य तथ य ङ क
 • 1991 दश र ष ट र य जनगणन 2001 एघ र र ष ट र य जनगणन सब भन द पछ ल ल र ष ट र य जनगणन क प र रम भ क नत ज अन स र न प लक जनसङ ख य
 • न प लक न र यण क ष त रक ब र ज ल ल क एक नगर र नगरप ल क ह एघ र र ष ट र य जनगणन क जनगणन क समय यसक जनस ख य थ य यह क म न सहर क ल ग
 • अञ चलक त प ल ज ङ ज ल ल ज ल ल म अवस थ त एक ग उ व क स सम त ह एघ र र ष ट र य जनगणन 2011 अन स र आ ख पक क ल जनसङ ख य रह क छ जसमध य
 • नगरप ल क बन इएक ह यस ठ उ म व भ न न ज त जत क बस ब स रह क छ एघ र र ष ट र य जनगणन 2011 अन स र यस ठ उ क जनसङ ख य मह ल र प र ष रह क
 • नगरप ल क बन इएक ह यस ठ उ म व भ न न ज त जत क बस ब स रह क छ एघ र र ष ट र य जनगणन 2011 अन स र यस ठ उ क जनसङ ख य मह ल र प र ष
 • सम त ह एघ र र ष ट र य जनगणन क अन स र यह वट घरहर रह क थ ए भन जनसङ ख य रह क थ य न प लक सन क जनगणन अन स र ध प क
 • व क स सम त हर म ल एर ब स शहर नगरप ल क बन इएक ह त यस ल एघ र र ष ट र य जनगणन 2011 अन स र य ठ उ हर क जनसङ ख य ल ई ज ड र मह ल

Users also searched:

...
...
...