Back

ⓘ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय
                                     

ⓘ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नेपाल सरकारको मन्त्रालय हो जसले महिला, बाल बालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्ग तथा अनाथहरूको हित र समाज कल्याण सम्बन्धी कार्य गर्न आवश्यक राष्ट्रिय नीति, योजना र कार्यक्रम तयार गरी समबन्धित सबै निकायसँग समन्वय राखी कार्यान्वयन गर्ने गराउने उद्देश्य सहित वि.सं. २०५२ मा स्थापना भएको हो। सुरूमा यसको नाम महिला तथा समाज कल्याण मन्त्रालय थियो। तर वि.सं. २०५७ सालमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालय नाममा नामाकरण गरिएको हो। पछि वि.सं. २०७५ सालमा यसलाई महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय नाममा नामाकरण गरिएको हो ।

महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल फोन:+977 4200082 4200408 फ्याक्स:+977 4200216 ईमेल: info mowcsw.gov.np

                                     
  • मन त र - स स क त पर यटन तथ न गर क उड ययन द र ग श र ष ठ मन त र - मह ल ब लब ल क तथ सम जकल य ण ट क ढक ल मन त र - स चन तथ सञ च र द न बह द र श ह
  • प रम ख र त यसपछ उप प रध नमन त र मन त र तथ र ज यमन त र र सह यक मन त र हर रहन छन त न हर आ - आफ न मन त र लय प रत उत तरद य ह न छन मन त र पर षद

Users also searched:

ministry of youth and sports,

...
...
...