Back

ⓘ विवाहको उमेर
विवाहको उमेर
                                     

ⓘ विवाहको उमेर

पहिलो विवाहको उमेर पहिलो विवाह गरेको उमेर त्यस व्यक्तिको विवाहको उमेर हो।देश अनुसार विवाहको उमेर सरकारले नै तोकिदिएको हुन्छ। नेपालमा मुलुकी ऐन अनुसार विवाहको उमेरलाई अभिभावकको स्वीकृतिमा १८ वर्ष र अभिभावकको स्वीकृति बेगर २० वर्ष तोकिएको छ। यसरी कानुनले विवाहको उमेर निर्धारण गरिको भएपनि १५ देखि १९ वर्षको उमेरमा पहिलो विवाह गर्नेहरु ४८.९ प्रतिशत रहेको तथ्यांक छ। ने पालको कुनै कुनै समुदायमा अझैपनि बाल विवाह पुर्णरूपमा हट्न सकेको छैन। बाल विवाह रोक्न सारकारी तथा गैर-सरकारी तवरबाट विभिन्न प्रयासहरु पनि भइरहेकै छन। "बिस पारी बिहाबारी" जस्ता नारा बनाइ जनचेतनाका प्रसारण पनि गर्दै आएका हुन्।

सपवमािसपवबिपाविबव छ।

                                     
  • यसक ल ग प र य सव म ल कहर ल व व हक ल ग न य नतम उम र त क क ह न छन न प लक म ल क ऐनम व व हक ल ग क न न उम र वर ष त क एक छ न प लक स ब ध न क
  • म र ल र ज न ट ह टक छ र ह न उन र त र आफ न प त क व व हक समयम जन म एक थ ए, र च र वर षक उम र द ख उनक स थ बस न थ ल आफ न ब ब क म म य म
  • ह न ज म म बईम क म गर न गर छ न य न च क गणर ज यक न गर क ह न आफ न व व हक पश च त उन ल आफ न क लन म पर वर तन गर र ग प त गर क थ इन तथ तल कक पश च त
  • गहन क स वर प प र ष र स त र ज त म फरक छ प र ष र स त र क र पम म त र ह इन उम र अवस थ अन स रपन गहन क प रय गम फरक छ जत पन गहन हर छन त गहन हर प र ष
  • द श न क ल गर छ उनल ई उनक क क क क ल उनल ई स न उम र द ख ह र क एक ह न छन क क क क ब ट व व हक दब ब स जन ह न छ र उनल र उध क न स स र प र मल ई सम झन

Users also searched:

मुलुकी ऐन,

...
...
...