Back

ⓘ धारणा
                                     

ⓘ धारणा

६ धारणा: पतञ्जली भन्नु हुन्छ: देशबन्धश्चीत्तस्य धारणा । अथवा मनलाई बाहिर या भित्र कुनै एक प्रतीक वा शून्यमा एकाग्र गर्नु धारणाहो । आमा जसरी आफ्नो वालकबाट इच्छित कार्य गराउन मिठाइँ, खेलौना इत्यादी दिएर उसको मन लाइ भुलाइ राख्नुहुन्छ, रुन दिनुहुन्न, ठिक त्यसै गरेर धारणाले विभिन्न कल्पनाहरु र विषयहरु द्वारा मनलाइ बाँधी राख्न वा एकाग्र बनाइ राख्नमा सहयोग पु¥याउँछ । योग शास्त्रमा यस्ता ११२ धारणहरूको वर्णन गरिएको छ । कष्ट, पीडा,र छटपटाहटबाट मन एकाग्र हुन्छ । पे्रमको प्रगाढताले पनि एकाग्रता दिन्छ । कला, संगीत, भजन,कीर्तनबाट पनि मानसिक एकाग्रता आउछ । त्यस्तै गरेर भगवानको मुर्ति, कुनै चित्र, कुनै विन्दु, विभिन्न प्रतीकहरूमा मनको केन्द्रीकरण, निरन्तर उच्चारण भइरहने शब्दश्रवण, या स्पर्श द्वारा पनि मन लाई एकाग्र गर्न सकिन्छ । मन केन्द्रीकरण गर्नका लागि सैकडौ विषय या कल्पनाहरु हुन सक्दछन् । यिनै विषयहरु लाई धारणा भन्दछन् । विना धारण ध्यान हुनै सक्दैन । यो, मन लाई अड्काइ राख्ने भनौ या फसाई राख्ने प्रविधि हो ।

                                     
  • स व त र द व क प ज गर न ल आज वन सधव रह न छ र प त रवत पन भइन छ भन न ध रण रह क छ ज य ष ठ श क ल षष ठ क द न क म र षष ठ पर दछ यस द नम उपव स रह र
  • त यसम र ख र द न गर न ल द वत हर ख श ह न छन र अक षय प ण य म ल दछ भन न ध रण रह द आएक छ व श ख श क ल सप तम ल ई गङ ग ज क जन म द न म न न छ यस द न आफ ल ई
  • स ख य क श ब द क अर थ ह - स ख य सम ब ध अथव व श ल षण यसक म ख य ध रण स ष ट प रक त र प र षद ख बन एक म न यत ह प रक त भन न ल पञ चमह भ त
  • उत प दन ध रण Production Concept वस त ध रण product concept व क रय ध रण Selling Concept बज र करण ध रण व बज रश स त र अवध रण उपभ क त ध रण स म ज क
  • डड ल ध र ज ल ल क न म बन टक आक त ब ट रह क भन न एक थर मतव लम ब हर क ध रण रह क छ, उन हर क अन स र स थ न य जनब ल म ढ डल ई डड ल न र अग ल स थ नल ई
  • द र शन क भन न ल प र न व यक त हर जसल र ख क ध रण व च र वर तम न समयम स न दर भ क तथ श श वत ह न गर दछ यस त दर शनश स त र पढ क व यक त व दर शनश स त रक
  • ज न क लक रमम बदल य र स रण भइह ल ब ल यत व द व न जनरल कन घमल यस त ध रण गर क छ क म र य सम र ट अश कक क लम यह लग ईएक धम म स त भहर ल ई शरण
  • पह ल यस ईल क क पछ यस ज ल ल क न म ह न गएक ह स थ न य ब स न द हर क ध रण रह क प इन छ सर ल ह द व क मन द र वर पर अझ पन बस त बस क छ न अक ष स:
  • आठ अङ गक सम हल ई अष ट ङ ग य ग भन न छ यम - न यम - आसन - प रण य म - प रत य ह र - ध रण - ध य न - सम ध - य ऽष ट ङ ग न प तञ जलय गस त रम यह स त रब ट न र जय ग न मक
  • लघ व त त व क स ब ङ कहर ब ट ब न ध त ऋण प र प त ह न छ लघ व त त स व क ध रण अन स र न य न आय भएक म न सहर क व त त य स व सम म पह च प र य उन सक य भन

Users also searched:

...
...
...