Back

ⓘ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्
                                     

ⓘ नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् राष्ट्रिय कृषि अनुसन्धान प्रणालीको प्रतिनिधित्व गर्ने एक सर्वोच्च निकाय हो | यस परिषद्को स्थापना नेपाल सरकारबाट ई. सं १९९१ मा विज्ञान र प्रविधिमा आधारित कृषि विकासलाई सघाउने उदेश्यले नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद ऐन २०४८ द्वारा भएको हो | देशका अधिकांश जनसंख्या कृषिमा आधारित रहेकाले किसानको उत्थानबाट मात्र अधिकाँश नेपाली को जीवनस्तर उकासिनेमा विश्वस्त हुन सकिन्छ | नेपालको संबधानमा उल्लेखित आम नागरिकलाई प्रदत वास्तविक खाद्य सम्प्रभुता र खाध सुरक्षाको प्रत्याभूति कृषि क्षेत्रको दिगो उत्थान पश्चात मात्र हुन सक्दछ |

अभियान

परिषद्को मुख्य अभियान विज्ञान एवं उन्नत प्रविधिमा आधारित कृषि विकासबाट देशबासीलाई खाद्य एवं पौष्टिक सुरक्षा प्रदान गर्नु रहेको छ |

कार्यक्षेत्र

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्, कृषि तथा पशुपन्छी विकास मंत्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग अन्तरङ्ग कार्यगत सम्बन्ध रहेको संस्था हो | परिषद्ले राष्ट्रिय स्तरमा मन्त्रालय र योजना आयोगलाई कृषि एवं प्राकृतिक श्रोत बारेको नीति निर्माणमा सहयोग गर्दै आएको छ ।

नेपाल सरकारले परिषद्लाई मुख्यतया निम्नानुसारको कार्यक्षेत्र तोकेको छ |

माँग अनुसारको सहज र मौलिक प्रविधि उत्पादन

कृषि अनुसन्धान र विकासको क्षेत्रमा राष्ट्रिय तथा अन्तररास्ट्रिय सङ्घ संस्थासँग साझेदारी एवं समन्वय

राष्ट्रिय कृषि नीति एवं रणनीति तैयार गर्न नेपाल सरकारलाई सहयोग

यथार्थपरक, व्यवहारिक अनुसन्धानका विषयबस्तुको छनौट गर्न परिषद्ले ग्राम स्तरिय कार्यशाला गोष्ठी लगायत किसान, प्रसार कार्यकर्ता, निजि क्षेत्र गैससको सहभागितामा हुने अन्तरक्रियाहरु बाटआएका निचोडहरु प्राथमिकतामा राखिदै आएकोमा कृषि उधमी, व्यवसायी, उधोगहरु समेतको चाहना समेट्नेछ । विशेष गरी बजारमा उच्च माँग रहेको लैंगिक सहयोगी गरिबी निवारण, खाद्य संकट र मौसम परिवर्तन जस्ता समस्या हल गर्न सहयोग पुग्ने खालका बिषयबस्तुका अनुसन्धानप्राथमिकतामा पर्दछन् ।

परिषदले बाहय अनुसन्धान लगायतका कार्यक्रमहरूबाट प्रविधि विस्तारणका लागि सहभागीमूलक अनुसन्धानलाई पनि प्राथमिकता दिने रणनीति लिएको छ ।

लक्ष्य

कृषि उपजहरूको उत्पादनमा आत्मनिर्भरता हासिल गर्न

उदेश्य

कृषि उपजहरू को उत्पादन अभिवृद्धिका लक्ष्य प्राप्तिका लागि

नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् सिहदरवार प्लाजा, काठमाण्डौ पोष्ट बक्स न.: ५९५९, काठमाण्डौ, नेपाल फोन: ९७७-१-४२५६८३७, ४२६२६५०, ४२६२५६७ फ्याक्स: ९७७-१-४२६२५०० ईमेल: ednarc ntc.net.np