Back

ⓘ पटना प्रमण्डल
पटना प्रमण्डल
                                     

ⓘ पटना प्रमण्डल

पटना प्रमण्डल, भारतको बिहार प्रान्तको ९ प्रमण्डलहरू मध्य एक हो। यसको सदरमुकाम पटनामा छ। पटना प्रमण्डलको चार जिल्लाहरू निम्नलिखित छन-

१ पटना जिल्ला

२ नालंदा जिल्ला

३ भोजपुर जिल्ला

४ कैमुर जिल्ला