Back

ⓘ प्रविधि
                                               

प्रविधि

प्रविधि लाई अर्को तकनीति पनि भनिन्छ। प्रविधि व्यावहारिक तथा औद्योगिक कलाहरू र प्रयुक्त विज्ञानसित सम्बन्धित अध्ययन अथवा विज्ञानको समूह हो। धेरै मानिसहरू प्रविधि र अभियान्त्रिकी शब्दहरूलाई पर्यायवाचीको रूपमा प्रयोग गर्दछन्। मानिसहरू जसले प्रविधिको तालीम प्राप्त गरेर यसलाई व्यवसायको रूपमा लिने व्यक्तिलाई अभियन्ता भनिन्छ। आदि कालदेखि नैं मानवले प्रविधिको प्रयोग गर्दै आएको हो। आधुनिक सभ्यतालाई विकास गरी आजको स्थितिमा ल्याउन प्रविधिको सबैभन्दा ठूलो योगदान छ। जो समाज अथवा राष्ट्र प्राविधिक रूपले शक्तिशाली छन् तिनीहरू नै सामरिक रूपमा शक्तिशाली हुन्छन् अनि आर्थिकले रूपमा अरु भन्दा सक्षम छन्।

                                               

सूचना तथा सञ्चार प्रविधि शिक्षा

E-learning अनुसन्धान को लागि प्रसिद्ध जनशक्ति तयार गर्ने। प्रदान गर्ने गहिरो वैचारिक समझ र नेटवर्क प्रविधि, प्रोग्रामिंग, ग्राफिक, डेटाबेस, E-Learning हाल प्रविधिको आदि ज्ञान कम्प्युटर / मोबाइल आवेदन अभिवृद्धि मा तेज व्यावहारिक सीप विकास गर्ने। सूचना सञ्चार प्रविधि आईसीटी को लागि दक्ष र योग्य शिक्षकहरू र शिक्षक तयार गर्ने। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विभिन्न सकाय अन्तर्गत सुचना तथा सञ्चार प्रबिधी शिक्षा नेपाली शिक्षा क्षेत्र को नया आयम थप्ने मध्याम बन्ने छ ।

                                               

सूचना प्रविधि

सूचना प्रविधि भन्नाले ध्वनि, तस्बीर, अक्षर तथा अंकको रूपमा सूचनाहरूलाई विद्युतीय यन्त्रहरू, कम्प्युटर तथा दुरसञ्चार प्रविधिको प्रयोग गरी भण्डारण, सम्पादन, सम्प्रेषण, सङ्ग्रह र प्रवाहलाई चिनिन्छ। यसले माानिसको जीवनमा ठूलो भूमिका निर्वाह गरेको हुन्छ। विश्वव्यापी रूपमा सूचना प्रविधि संसारका धेरै देशहरुको आर्थिक विकासको एक प्रमुख तत्व भएको छ। धेरै नवीनताहरू संसारमा आएका छन् तर सबैभन्दा उल्लेखनीय सूचना प्रविधि हो। सूचना प्रविधि जुन दैनिक भाषामा कम्प्युटर संचार टेक्नोलोजीसँग पर्यायवाची छ त्यसलाई त्यो प्रविधिको रुपमा परिभाषित गर्न सकिन्छ जसले सूचना चक्रलाई सजिलो बनाउँदछ। सूचना प्रविधिले स्वयं सेव ...

                                               

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र

राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्र, काठमाडौँ सिंहदरवारमा रहेको छ र यसको स्थापना सन् २०००मा भएको थियो । सूचना नीति सन् २००० अनुसार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत,नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकास तथा प्रवर्धनको लक्ष्य लिएर स्थापना भएको थियो । हाल यो नेपाल सरकारको केन्द्रीय इन्टरनेट सेवा प्रदायक को रूपमा कार्य गरिरहेको छ । यसले सिंहदारबारको विद्युतीय प्रवेशद्वारको पनि व्यस्थापन गरिरहेको छ र सिंहदरबार भित्र विभिन्न मन्त्रालयहरू तथा विभागहरूको वीचमा रहेको फाइबर अप्टिक्सको व्यवस्थापन पनि गर्दै आइरहेको छ । यसको टेलिसेन्टर निर्माणको पनि उदेश्यरहेको छ र सरकारी कर्मचारीहरूलाई साधारण सूचना ...

                                               

सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार मन्त्रालय (पाकिस्तान)

सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चार मन्त्रालय सूचना प्रविधि तथा दूरसञ्चारसँग सम्बन्धित पाकिस्तानको एक सरकारी मन्त्रालय हो।

                                               

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय

वातावरण, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय नेपाल सरकारको बैज्ञानिक अनुसन्धान, वातावरणीय संबर्धन तथा प्रविधिको उचित प्रयोग सम्बन्धित कार्यहरू गर्ने मुख्य कार्यालय हो। विज्ञान तथा प्रविधिको विकास र विस्तार एवं वातावरण व्यवस्थापनको निमित्त यस मन्त्रालयले मुख्यतः प्रबर्द्धक, सहजकर्ता र नियामकको रूपमा भूमिका निर्वाह गर्दै आईरहेको छ। नेपाल सरकार विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय सिंहदरवार, काठमाडौँ, नेपाल फोन: ४२११६६१, ४२११७०९ ४२११८६०, ४२११६१७, ४२११६९८, ४२११६४१, ४२११७३४ फ्याक्स: ४२११७५४ ईमेल: info most.gov.np

                                     

ⓘ प्रविधि

  • पन भन न छ प रव ध व य वह र क तथ औद य ग क कल हर र प रय क त व ज ञ नस त सम बन ध त अध ययन अथव व ज ञ नक सम ह ह ध र म न सहर प रव ध र अभ य न त र क
  • स चन तथ सञ च र प रव ध श क ष श क ष श स त र स क य अन तरगतक एक व षय ह त र भ वन व श वव द य लय अन तरगत पठन प ठन ह न य व षयक स न तक तहक अध य पन
  • स चन प रव ध भन न ल ध वन तस ब र, अक षर तथ अ कक र पम स चन हर ल ई व द य त य यन त रहर कम प य टर तथ द रसञ च र प रव ध क प रय ग गर भण ड रण, सम प दन
  • पह ल न प ल र जक य व ज ञ न तथ प रव ध प रज ञ प रत ष ठ न भन न न प ल व ज ञ न तथ प रव ध प रज ञ प रत ष ठ न न प ल सरक रक म तहतम रह क व ज ञन तथ प रव ध क
  • स चन प रव ध क न द र NITC क ठम ड स हदरव रम रह क छ र यसक स थ पन सन म भएक थ य स चन न त सन अन स र व ज ञ न तथ प रव ध मन त र लय
  • स चन प रव ध तथ द रसञ च र मन त र लय उर द وزارت انفارمیشن ٹیکنالوجی و ٹیلی مواصلات एमओआइट क र पम स क ष प त स चन प रव ध तथ द रसञ च रस ग सम बन ध त
  • व त वरण, व ज ञ न तथ प रव ध मन त र लय न प ल सरक रक ब ज ञ न क अन सन ध न, व त वरण य स बर धन तथ प रव ध क उच त प रय ग सम बन ध त क र यहर गर न म ख य क र य लय
  • स चन प रव ध प र क अथव आइट प र क क भ र ज ल ल क बन प ध ल ख ल, र पन त क स म न म पर न झन ड सय र पन क ष त रफलम फ ल एक छ आइट प र कम व य वसय क
  • गर एक व श वक सब भन द ठ ल स चन प रव ध कम पन हर ह न यस स च म कम पन हर जसक प र थम क व यवस य क गत व ध प रव ध उद य गस ग सम बन ध त छन जसम कम प य टर
  • ड ब ब ब द प य क ज ङ ग व तरण, एव उपभ गक तकन कल ई सम म ल त र पब ट ख द य प रव ध Food technology भन दछन ख द यव ज ञ न ख द यक सब प र व ध क पहल हर ब ट
                                               

सबैभन्दा ठूला सूचना प्रविधि कम्पनीहरूको सूची

यो सूची फर्च्युन ग्लोबल ५०० पत्रिकाद्वारा राजस्वको आधारमा सूचीबद्ध गरिएका विश्वका सबैभन्दा ठूला सुचना प्रविधि कम्पनीहरू हुन्। यस सूचीमा कम्पनीहरू जसको प्राथमिक व्यवसायिक गतिविधि प्रविधि उद्योगसँग सम्बन्धित छन् जसमा कम्प्यूटर हार्डवेयर, सफ्टवेयर, इलेक्ट्रोनिक्स, अर्धचालक, इन्टरनेट, दूरसञ्चार उपकरण, ई-वाणिज्य र कम्प्युटर सेवाहरू समावेश गरिएका छन्। पुनश्च: यो सूची ५० बिलियन अमेरिकी डलर भन्दा बढी वार्षिक राजस्व भएका कम्पनीहरूमा सीमित छ।

                                               

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग

सूचना प्रविधि उच्चस्तरीय आयोग सिहदरवार, काठमाण्डौ, नेपाल फोन: + ९७७ १ ४२००२८० ४२००४२० फ्याक्स: +९७७ १ ४२०००७३ ईमेल: info hlcit.gov.np

आइप्याड
                                               

आइप्याड

आइप्याड एउटा ट्याब्लेट कम्प्युटर हो जसको डिजाइन तथा बिक्री वितरण एप्पल कम्पनीद्वारा गर्ने गरिन्छ । आइप्याड एप्पलको अपरेटिङ्ग सिस्टम आइओएसमा चल्ने बनाईएको छ । आइप्याडको पहिलो संस्करण सन् २०१० अप्रिल ३ मा जारी गरिएको थियो । यसको सबैभन्दा पछिल्लो मोडेल आइप्याड एयर तथा दोश्रो पुस्ता आइप्याड मिनी हो जुन अक्टोबर २२,२०१३ मा पदार्पण गरिएको थियो र सन् २०१३ नोभेम्बर १ तथा नोभेम्बर १२,२०१३ क्रमशः देखि बिक्री वितरण थालिएको थियो । सन् २०१४ जुन सम्ममा २०० मिलियन आइप्याड बिक्री भएको एप्पल कम्पनीले जनाएको छ ।

आइप्याड मिनी
                                               

आइप्याड मिनी

आईप्याड मिनी एप्पल कम्पनीको ट्याबलेट मध्ये ७.९ इन्चको स्क्रिन भएको सानो आकारको ट्याबलेट हो । पहिलो पुस्ता आईप्याड मिनी अक्टोबर २३, २०१२ मा घोषणा गरेको थियो, नोभेम्बर २, २०१२ मा लगभग सबै एप्पल कम्पनीको बजारमा उपभोक्ताहरूलाई उपलब्ध गराइएको थियो । यस ट्याबलेटको विशेषता आईप्याड २ सँग मेल खान्छ ।

आईफोन सिक्स
                                               

आईफोन सिक्स

आईफोन सिक्स वा आईफोन ६ सन् २०१४ सेप्टेम्बर १९ मा एप्पल कम्पनीले उपभोक्ता सामु सावर्जनिक गरेको आईओएस ८.० आधारित स्मार्टफोन हो । यो फोन एप्पल कम्पनीको पछिल्लो संस्करण आईफोन फाइभ एस पछि आएको हो । यसको स्क्रिन साइज ४.७ इन्च रहेको छ । एप्पल कम्पनीको अनुसार यो सबैभन्दा बलियो आईफोन रहेको बताइएको छ । नेपालमा पनि आईफोन सिक्सको बिक्रिवितरण एनसेलले गरेको छ|

आरएनपी–वान
                                               

आरएनपी–वान

आरएनपी–वान यस्तो प्रविधि हो, जसलाई जहाजभित्र कम्प्युटरमा जडान गनुपर्छ। यसले भूउपग्रहमार्फत् जहाजको अवस्था हेरेर अवतरण गराउन मद्दत गर्छ। त्यसै गरी विमानस्थल व्यस्त भएका बेला जहाजको दुरी कायम गर्न पनि यसबाट सहयोग पुग्छ। ठूला जहाजका लागि आएको यो पछिल्लो प्रविधि हो। व्यस्त अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा यो प्रविधि नभएका जहाज उडान–अवतरणमा रोक लगाउन थालिएको छ।

                                               

एप्पल पे

एप्पल पे एप्पल कम्पनीको मोबाइल भुक्तानी तथा डिजीटल वालेट सेवाहरू, जसले मार्फत एप्पल उपकरणहरूबाट भुक्तानी गर्न सकिन्छ । । यो सेवालाई एप्पल कम्पनीले आइफोन ६ तथा आइफोन ६ प्लस र एप्पल वाच तथा अन्य संगत यन्त्रहरू को लागि अक्टोबर २०१४ मा संयुक्त राज्य अमेरिकामा सुरु हुने छ ।

एप्पल वाच
                                               

एप्पल वाच

एप्पल वाच ९ सेप्टेम्बर २०१४ मा सार्वजनिक गरिएको एप्पल कम्पनीको पहिलो तथा प्रयोगकर्ताहरूले उत्यधिक अपेक्षा राखेको स्मार्टवाच हो । यो स्मार्टवाच प्रयोगकर्ता सामु सन् २०१५ मा ल्याउने योजना एप्पल कम्पनीको रहेको छ ।

एलजी निगम
                                               

एलजी निगम

एलजी कर्पोरेसन आधिकारिक नाम लकी गोल्डस्टार) दक्षिण कोरियाको इलोक्ट्रोनिक्स,केमिकल, टेलिकम्निकेसन संबन्धि साधनहरू उत्पादन गर्ने कम्पनी हो। यसले मोबाइल, टेलिभिजन, क्यामरा, ल्यापटप, वासिङमेसिन जस्ता सामनाहरूको उत्पादन तथा बिक्रि बितरण गर्दछ।

                                               

चितवनिक्स

चितवनिक्स लिनक्स कर्नल प्रयोग गरी डेवियनमा आधारीत नेपालमा बनेको अपरेटिङ्ग सिस्टम हो। अपरेटिङ्ग सिस्टम भन्नाले कम्प्यूटरलाई जीवन दिने र प्रयोगकर्ताको रुची अनुसारको काम गर्न सफ्टवेयरलाई हार्डवेयरसँग जोड्ने एउटा अत्यन्तै उपयोगी सफ्टवेयर हो। प्रचलित अपरेटीङ्ग सिस्टम विन्डोज ओएस र म्याक एप्पल ओएस जस्तै कम्प्यूटरमा राखेर यसलाई चलाउन सकिन्छ। चितवनिक्स सैधान्तिक तवरले फोस मान्यतामा बनेको हुँदा प्रयोगकर्ताहरूले यो नि:शुल्क डाउनलोड गरी विना लाईसन्स आजिवन चलाउन पाउँछन्।

Users also searched:

...
...
...